Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kardiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Neonat – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Hematolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek Kirurg(17.01.2024)
1 Mjek Neonat(17.01.2024)
2 Mjek Pediater(17.01.2024)
1 Mjek Kardiolog(17.01.2024)
1 Mjek Hematolog(17.01.2024)

1 Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kirurg- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kardiolog-Reanimator -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Neonat – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Hematolog – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm