1 Mjek Neonatolog (07.03.2023)

1 Mjek Neonatolog (06.10.2022)

1 Mjek Pediatër
1 Mjek anestesist-reaminator
1 Mjek Obsteter – Gjinekolog
1 Mjek Pneumolog

1 Mjek Okulist(08.10.2021)

1 Mjek Radiolog (15.11.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: Spitali Rajonal Berat