Mjek Anatomo-Patalog
Mjek Dermatolog
Mjek Pediatër Infeksionist
Mjek PUNKT-Paliativ
Mjek anestesist-reaminator
Mjek Obsteter – Gjinekolog
Mjek Hematolog
Mjek Pneumolog
Mjek Urgjence(06.11.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: Spitali Rajonal Berat