1 Mjek Anatomo-Patalog
1 Mjek Pediatër
1 Mjek PUNKT-Paliativ
1 Mjek anestesist-reaminator
1 Mjek Obsteter – Gjinekolog
1 Mjek Hematolog
1 Mjek Pneumolog

1 Mjek Okulist(08.10.2021)

1 Mjek Radiolog (15.11.2021)

1 Mjek Urgjence(17.02.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: Spitali Rajonal Berat