Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Berat:

QSH Kutalli
QSH Otllak
2 QSH Lumas
QSH Velabisht
2 QSH Vertop
QSH Roshnik
QSH Ura Vajgurore

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Berat