Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Berat:

QSH Nr. 1, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Nr. 2, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Nr. 3, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Ura Vajgurore, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Nr .2, 1 Mjekë i Përgjithshëm(04.03.2022)

2 QSH Lumas
2 QSH Vertop
QSH Roshnik

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Berat