Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Berat:

QSH Nr.3, 1 Mjek i Pergjithshem Familje (12.06.2023)
QSH Kutalli,1 Mjek i Pergjithshem Familje (12.06.2023)
QSH Velabisht,1 Mjek i Pergjithshem Familje (12.06.2023)
QSH nr 3, Berat, 1 Mjek i  Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Kutalli , 1 Mjek i  Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Cukalat , 1 Mjek i  Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Velabisht , 1 Mjek i  Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Nr.3, 1 Mjek i  Pergjithshem (27.03.2023)
QSH Kutalli, 1 Mjek i Përgjithshëm (22.11.2022)
QSH Velabisht, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.11.2022)
QSH Cukalat, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.11.2022)
QSH Nr. 3, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)
QSH Ura Vajgurore, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)
1 QSH Lumas
2 QSH Vertop
QSH Roshnik

 

Categories: NJËSIA Berat