Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Berat:

2 QSH Lumas
2 QSH Vertop
QSH Roshnik

Q.Sh. Nr.3 , 1Mjek I Pergjithshem(05.05.2021)

QSH Nr. 3, 1 Mjek I Pergjithshem (provizor)(04.09.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Berat