PUBLIKOHEN LISTAT PËRFUNDIMTARE TË APLIKANTËVE MJEK TË KUAKIFIKUAR PËR NË FAZËN E DYTË

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon  listën përfundimtare me emrat e mjekëve të kualifikuar për në fazen e dytë, për Read more…

PUBLIKOHEN LISTAT PARAPRAKE TË APLIKANTËVE MJEKË TË KUAKIFIKUAR PËR NË FAZËN E DYTË

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon  listën paraprake me emrat e mjekëve të kualifikuar për në fazen e dytë, për Read more…

SHPALLJE PËR MJEK NË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE PUBLIKE, Shtator 2019

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor shpall konkurimin e hapur për pozicionet vakant, Mjek familje/ të përgjithshëm dhe mjek specialistë në Read more…

Publikohet lista e mjekëve që përzgjodhen vendet vakant në institucionet shëndetësore publike

Bazuar në Udhëzimin nr. 402, datë 14.05.2019, “Për procedurat e punësimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, në përfundim të procesit të përzgjedhjes nga kandidatët fitues, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listën e mjekëve që zgjodhen vendet e shpallura vakant, sipas Drejtorive Read more…

Njoftim mbi rezultatet e vlerësimit të kandidatëve mjek të përgjithshëm dhe mjek specialist që konkuruan për vendet vakant në institucionet shëndetësore publike

Bazuar në Udhëzimin nr. 402, datë 14.05.2019, “Për procedurat e punësimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listën përfundimtare me pikët e kandidatëve mjek sipas Drejtorive Rajonale të OSHKSH dhe Read more…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të klandidatëve mjek për punësim në institucionet shëndetësore publike

Bazuar në Udhëzimin nr. 402, datë 14.05.2019, “Për procedurat e punësimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim si dhe specifikave të spitaleve Read more…

Publikohen emrat e aplikantëve mjek për punësim në institucionet shëndetësore publike

Bazuar në Udhëzimin nr. 402, datë 14.05.2019, “Për procedurat e punësimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listën paraprake me emrat e mjekëve që kanë aplikuar nëpërmjet platformës on-line “Mjeke për Shqipërinë”, për pozicionet e shpallura Read more…

SHPALLJE PËR MJEK NË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE PUBLIKE

Bazuar në Udhëzimin nr. 402, datë 14.05.2019, “Për procedurat e punësimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkurimin e hapur për pozicione vakant, Mjek familje/ të përgjithshëm dhe mjek specialistë në qëndrat shëndetësore; Mjek specialistë në Read more…