Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon :

LISTA E APLIKANTEVE MJEK TE KUALIFIKUAR FAZA II- RAJONI TIRANE

LISTA E APLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA II- RAJONI ELBASAN

LISTA E APLIKANTEVE MJEK TE KUALIFIKUAR FAZA II- RAJONI VLORE

 

Categories: Shpallje