Listëpritje e kandidatëve Mjek – Rajoni Tiranë

Listëpritje e kandidatëve Mjek- Rajoni Vlorë

Listëpritje e kandidatëve Mjek-Rajoni Elbasan

 

Categories: Shpallje