Përgjedhja do të kryhet më datë 22 janar, 2020 ora 09:00, Salla e Mbledhjeve Kati II-të, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

SHËNIM: Mjekët specialist të degëve, Psikiatri, Gastrohepatologji & Sëmundje Infekftive nuk kanë dorëzuar ende listën e notave të specializimit. Me dorëzimin e listës së notave të përfundimit të specializimit do të vijohet me shpalljen e renditjes dhe vendeve vakant për degët e sipërcituara. ( Shiko Njoftimin )

Categories: Shpallje