Përgjedhja do të kryhet më datë 03 shkurt, 2020 ora 09:00, Salla e Mbledhjeve Kati II-të,

tek Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

(Shiko njoftimin)

Categories: Shpallje