LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Elbasan

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Tiranë

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Shkodër

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Vlorë

 

 

 

Categories: Shpallje