Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 02.07.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon emrat e mjekëve që përzgjodhën vendet vakante në Rajonin Tiranë.

Ne Rajonin Tiranë, punesimi i kandidateve te kualifikuar vazhdon te jete ne proces.​

 

LISTA E TË PUNËSUARVE -RAJONI TIRANË

.​
Categories: Shpallje