Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 02.07.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon emrat e mjekëve që përzgjodhën vendet vakante në Rajonin Shkodër, Rajonin Elbasan dhe Rajonin Vlorë.

Lista emërore e kandidatëve për Rajonin Tiranë, do të publikohet në  perfundim të procesit të përzgjedhjes së vendeve vakante të shpallura nga kandidatët e kualifikuar.

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Shkodër

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Elbasan

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR -Rajoni Vlorë

 

 

 

Categories: Shpallje