LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE MJEKË TË KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI    TIRANË

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE MJEKË TË KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI      VLORË

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE MJEKË TË KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI ELBASAN

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE MJEKË TË KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI SHKODËR

Categories: Shpallje