listaBazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon listën përfundimtare me emrat e mjekëve të kualifikuar për në fazen e dytë, për pozicionet vakant në sistemin shëndetësor publik, aplikantët dhjetor 2019, si më poshtë:

Lista përfundimtare Mjekë të kualifikuar Rajoni Tiranë

 

Categories: Shpallje