LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI TIRANË

LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI VLORË

LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI ELBASAN

LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI SHKODËR​

Categories: Shpallje