LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË-RAJONI TIRANË​

LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË- RAJONI VLORË

LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË-RAJONI ELBASAN​​

LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË-RAJONI SHKODËR

Categories: Shpallje