Brenda Njoftimit : Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon renditjen përfundimtare të mjekëve Rajoni Vlore dhe Shkoder  (duke përfshirë dhe mjekun aktualisht në listëpritje për rajonin Shkoder si më poshtë:

Rajoni Vlorë

Rajoni Shkodër

Categories: Shpallje