Ne baze te Udhezimit  te Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr.499 date 02.07.2019 “Per Procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike”, Urdherit me Nr. 1785 date 11.09.2020 “Per ngritjen e Komisionit te Vleresimit per kandidatet Mjek ne SUT”.

Komisioni i vleresimit ne SUT, shpalli renditjen sipas pikeve te kandidateve;

 

– ne vend te pare Znj. Eriola MUSKAJ me 14 pike

 

– ne vend te dyte  Znj. Dea SADIKAJ me 13 pike.

 

Komisioni i vleresimit ne SUT, shpall kandidaten fituese per vendin vakant Mjek ne Sherbimin e Urgjences Ambulatore ne SUT, Znj. Eriola MUSKAJ.

Categories: Shpallje