Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek Radiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Anestezist Reanimator – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kirurg- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Obsteter Gjinekolog- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kirurg-Ortoped- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Urgjence- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Endokrinolog- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

 

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek Kirurg(17.01.2024)
1 Mjek Radiolog(17.01.2024)
1 Mjek Anestezist Reanimator(17.01.2024)
1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024)
1 Mjek Kirurg-Ortoped(17.01.2024)
1 Mjek Urgjence(17.01.2024)
1 Mjek Endokrinolog(17.01.2024)

1 Mjek Radiolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Anestezist Reanimator- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kirurg- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Obsteter Gjinekolog -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kirurg-Ortoped- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Endokrinolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm