QSSH Nr. 3, 1 Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)
QSSH 24/7 Ura Vajgurore, 1 Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)
QSH Otllak, 1 Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)

QSSH 24/7 Ura Vajgurore, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)

QSSH Nr.3, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Nr.3, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Kutalli, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Kutalli, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Lumas, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Vertop, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Vertop, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Cukalat, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Roshnik, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Velabisht, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)

QSSH Nr.2, 1 Mjek I Përgjithshëm Provizor (18.01.2024)
QSH Velabisht, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Berat