QSH Zall-Dardhe-Rec (Amb. Zall Dardhe), 1 Mjek I Përgjithshëm Familje (08.04.2024)
QSH Selishte ,1 Mjek I Përgjithshëm Familje (08.04.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Dibër