QSSH Bilisht, 1 Mjek i Pergjithshem (Provizor) (04.07.2024)

QSSH Bilisht, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)

QSH Miras, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Hocisht, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Devoll, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Proger, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)

QSH Devoll Biticke , 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Miras, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Proger, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Devoll