1 Mjek Pediater (12.06.2023)
1 Mjek Pediater (07.03.2023)
1 Mjek Kardiolog (06.10.2022)
1 Mjek Hematolog (20.09.2022)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm