NJVKSH GRAMSH, Pergjegjes Sektori Shendeti Mendor (26.04.2024)

QSH Porocan, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)

QSH Kushove-Sult, 1 Mjek I Pergjithshem Provizor (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Gramsh