QSH NR. 3 – Mjek i Përgjithshëm (21.05.2024)
QSH Kurjan – Mjek i Përgjithshëm (21.05.2024)
QSH Libofsh – Mjek i Përgjithshëm Provizor (21.05.2024)
QSH Dermenas – Mjek i Përgjithshëm Provizor (21.05.2024)
QSH Portez – Mjek i Përgjithshëm (21.05.2024)

QSH Nr. 1 , Mjek i Përgjithshëm Provizor (02.05.2024)
QSH Kurjan, Mjek i Përgjithshëm (02.05.2024)
QSH Dermenas, Mjek i Përgjithshëm Provizor (02.05.2024)

QSH Nr. 2, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Patos-Ruzhdije, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Patos-Ruzhdije, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Patos-Ruzhdije, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Libofsh, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Libofsh, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Kuman, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Topoje, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Levan, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Levan, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Strum, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Strum, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Qender, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)

QSH Mbrostar, 1 Mjek I Pergjithshem Provizor (18.01.2024)
QSH Kurjan, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Dermenas, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Fier