QSSH Nr.2, 1 Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)

QSH Libonik, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)

QSSH Nr. 1, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Nr. 1, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Nr. 2, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Nr. 2, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Nr. 2, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Nr. 3, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Nr. 3, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Vreshtas, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Libonik, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Bulgarec, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Bulgarec, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Maliq, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Maliq, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Pojan, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Pojan, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Pojan, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Pirg, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Drenove, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Voskop, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Voskop, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Vithkuq , 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)

QSH Vreshtas, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Libonik, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSSH Pojan, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Pirg, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Drenove, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Mollaj, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Korçë