QSH Erseke-Qender-Novosele, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)
QSH Leskovik-Barmash, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)

QSH Erseke, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Erseke, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Clirim, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)

QSH Erseke, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Qender Kolonje, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Novosel, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kolonjë