QSH Tepelene Kurvelesh, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Qender Lopes, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Luftinje Buz, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Luftinje Buz ,1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Tepelenë