QSH Narte – Mjek i Përgjithshëm (21.05.2024)

QSH Himare , 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Novosele , 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Narte ,1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Nr. 3, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Nr. 4,1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Nr. 4 ,1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Nr. 5, 1 Mjek i Përgjithshëm (08.04.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Vlorë