Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

QSSH 24/7 Polican,1 Mjek Urgjence – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
QSH Corovode, 1 Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024 

QSH Polican, Mjek Urgjence -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Polican, Mjek Urgjence -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Corovode, Mjek Pediater -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

QSH Corovode, 1 Mjek Specialist –Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH Polican, 1 Mjek Pediater –Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Skrapar