Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

QSSH Nr.1 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: (04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Nr.2 Mjek Specialist- Afati i aplikimit: (04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Nr.2 Mjek Specialist – Afati i aplikimit:(04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Nr.2 Mjek Specialist – Afati i aplikimit:(04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Nr.2 Mjek Specialist- Afati i aplikimit:(04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Nr.3 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: (04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Nr.3 Mjek Obsteter-Gjinekolog -Afati i aplikimit: (04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Nr.4 Mjek Specialist- Afati i aplikimit: (04.07.2024-11.07.2024)

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024 

QSSH Nr.1, Mjek Pediater -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.2, Mjek Specialist -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.2, Mjek Specialist -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.3, Pediatri -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.3, Mjek Obsteter-Gjinekolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.4, Mjek Specialist -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Korçë