Afati i aplikimit: (04.07.2024-11.07.2024)
QSSH Gramsh,1 Mjek Pediater – Afati i aplikimit: (04.07.2024-11.07.2024)
NJVKSH GRAMSH,1 Mjek Bakterolog (04.07.2024-11.07.2024)

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024 

QSSH Gramsh, Mjek Pediater -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Gramsh