Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kolonjë:

QSH Leskovik, Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)

QSH Ersekë
QSH Clirim
QSH Novoselë

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kolonjë