2 Mjek Urgjence (22.11.2022)

Konkursi i shpallur mbyllet me nje kandidate fitues, znj. Eriselda Gremi(20.12.2022)

1 Mjek Ortoped – Traumatolog (15.03.2023)

  • Dr,  Arsel Dizdari, mjek ortoped-traumatolog eshte vleresuar ne fazen e pare me 45 pike.
  • Dr,  Arsel Dizdari, mjek ortoped-traumatolog eshte vleresuar ne fazen e dyte me 5 pike.

1 Mjek Kirurg i Pergjithshem(31.08.2023)

1 Mjek Imazherist (provizor)(31.08.2023)

1 Mjek Urgjernce (provizor)(31.08.2023)

Konkursi i shpallur me date 31.08.2023 ne portalin ‘Mjek per Shqiperine’, mbyllet pa aplikante fitues.

1 Mjek Kirurg i Pergjithshem(05.10.2023)

1 Mjek Imazherist (provizor)(05.10.2023)

1 Mjek Urgjernce (provizor)(05.10.2023)