1 Vend Vakante, Mjek Anestezist-Reanimator, Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Në bazë të pikëve të grumbuluara te cilat u publikuan te portali   “Mjekepershqiperine.al”,  komisioni shpalli fitues:

1.Eljana Shima    –   41 pikë(29.04.2022)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm