Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës:

QSH Sukth (Rrushkull), 1 Mjek i Përgjithshëm( provizor)(05.08.2021)

QSH Sukth (Ambulanca Kulle), 1 Mjek i Përgjithshëm(03.12.2021)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Durrës