Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës:

Q.SH Nr.2 , 1 Mjek i Përgjithshëm Familje (Provizor) (06.11.2020)

QSH Nr. 8, 1 Mjek Konsultori i femijeve (06.11.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Durrës