Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës:

QSH SHIJAK, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022)

QSH Nr. 4, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH ISHEM P/A Gjuricaj, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Sukth (P/A Rrushkull), MPF PROVIZOR (26.04.2022)

QSH Shijak, 1 Mjek Neurolog(18.03.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Durrës