Vende Vakante,NJVKSH Durrës

Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës: QSH SHIJAK, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022) QSH Nr. 4, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSH ISHEM P/A Gjuricaj, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSH Sukth (P/A Rrushkull), MPF PROVIZOR (26.04.2022) QSH Shijak, 1 Mjek Neurolog(18.03.2022)