QSH KAVAJE, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH KRYEVIDH, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH LUZ I VOGEL, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH LEKAJ, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Rrogozhine ,1 Mjek I Pergjithshem (18.03.2022)

QSH Kavajë, 1 Mjek Obstetër-Gjinekolog

QSH Helmes, 1 Mjek I Përgjithshëm(19.10.2021)

 

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kavajë