QSH Kavajë, 1 Mjek Obstetër-Gjinekolog

QSH RROGOZHINE,    1 Mjekë i Përgjithshëm(06.07.2020)

Sherbimi Social Shteteror , 1Mjekë i Përgjithshëm(Provizor) (08.09.2020)

QSH KAVAJË,  1 Mjekë i Përgjithshëm (06.11.2020)

QSH HELMES, 1 Mjekë i Përgjithshëm(06.11.2020)

Q.SH GOSE, 1 Mjekë i Përgjithshëm(06.11.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kavajë