NJVKSH Kavajë

QSH Kavajë, 1 Mjek Obstetër-Gjinekolog QSH RROGOZHINE,    1 Mjekë i Përgjithshëm(06.07.2020) Sherbimi Social Shteteror , 1Mjekë i Përgjithshëm(Provizor) (08.09.2020) QSH KAVAJË,  1 Mjekë i Përgjithshëm (06.11.2020) QSH HELMES, 1 Mjekë i Përgjithshëm(06.11.2020) Q.SH GOSE, 1 Mjekë i Përgjithshëm(06.11.2020)