Vende Vakante NJVKSH Kavajë

QSH KAVAJE, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022) QSH KRYEVIDH, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022) QSH LUZ I VOGEL, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022) QSH LEKAJ, Mjek I Përgjithshëm (16.05.2022) QSH Rrogozhine ,1 Mjek I Pergjithshem (18.03.2022) QSH Kavajë, 1 Mjek Obstetër-Gjinekolog QSH Helmes, 1 Mjek I Përgjithshëm(19.10.2021)