Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Librazhd:

QSH Rrajce,1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023)

QSH Qukes, 1 Mjek i Përgjithshëm (22.11.2022)

QSH Prrenjas, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Librazhd, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

2 QSH Qukës ,Mjekë i Përgjithshëm

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Librazhd