Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Librazhd:

2 QSH Qukës ,Mjekë i Përgjithshëm

QSH Qender Librazhd:    1 (një) Mjek i Pergjithshem Familje(12.03.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Librazhd