Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Librazhd:

2 QSH Qukës ,Mjekë i Përgjithshëm
1 QSH Librazhd, Mjekë i Përgjithshëm (08.09.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Librazhd