Vend Vakant,NJVKSH Librazhd

Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Librazhd: QSH Rrajce,1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023) QSH Qukes, 1 Mjek i Përgjithshëm (22.11.2022) QSH Prrenjas, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSH Librazhd, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) 2 QSH Qukës ,Mjekë i Përgjithshëm