Lista e vendeve vakante  , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Krujë:

QSH FUSHE KRUJË, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022)

QSH NIKEL P/A Vrion, Mjek i Pergjithshem (16.05.2022)

QSH KRUJE, Mjek i Pergjithshem – Provizor (16.05.2022)

QSH Fushë-Krujë,  Mjek Imazherist

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Krujë