Lista e vendeve vakante  , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Krujë:

QSH Kruje, 1 Mjek Konsultori Gruas(17.01.2023)

QSH Fushë-Krujë,  Mjek Imazherist

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Krujë