Vend Vakant , NJVKSH Krujë

Lista e vendeve vakante  , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Krujë: QSH FUSHE KRUJË, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022) QSH NIKEL P/A Vrion, Mjek i Pergjithshem (16.05.2022) QSH KRUJE, Mjek i Pergjithshem – Provizor (16.05.2022) QSH Fushë-Krujë,  Mjek Imazherist