Mjek Kirurg i Pergjithshem , 1 vend vakant (06.04.2022)

Mjek Urgjence, 1 vend vakant(18.03.2022)

Mjek Urgjence, 1 vend vakant(07.02.2022)

Mjek Pediater (provizor), 1 vend vakant(11.01.2022)

Mjek Kirurg-Ortoped, 1 vend vakant(22.12.2021)

Mjek Hematolog, 1 vend vakant(22.12.2021)

Mjek Laborant Klinik-Biokimik 1 vend vakant

Mjek Infeksionist 1 vend vakant

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm