Mjek Infeksionist 1 vend vakant
Mjek Laborant Klinik-Biokimik 1 vend vakant

Mjek Kirurg-Ortoped, 1 vend vakant(22.12.2021)

Mjek Hematolog, 1 vend vakant(22.12.2021)

Mjek Pediater (provizor), 1 vend vakant(11.01.2022)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm