HAPET THIRRJA PER APLIKIM PER POZICIONET PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor shpall konkursin për vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: APLIKIMI: Afati Read more…

HAPET THIRRJA PER APLIKIM PER POZICIONET PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor shpall konkursin për vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: APLIKIMI: Afati Read more…

HAPET THIRRJA PER APLIKIM PER POZICIONET PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor shpall konkursin për vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: APLIKIMI: Afati Read more…