Vende Vakante për psikolog/punonjës social në disa NJVKSH

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor rishpall konkursin për disa vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: Qëndra Read more…

HAPEN APLIKIMET PER PUNESIMIN E PSIKOLOGEVE NE QENDRAT SHENDETESORE

Bazuar në Udhëzimin nr. 571,  datë  7.10.2022   “Për procedurat  e  rekrutimit  të  punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”,të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor shpall konkursin për vende të lirë pune në pozicionin Psikolog  në Qendra Shëndetësore të shtrira në Read more…