HAPET THIRRJA PER APLIKIM PER POZICIONET PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor shpall konkursin për vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: APLIKIMI: Afati Read more…

HAPEN APLIKIMET PER PUNESIMIN E PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL NE QENDRAT SHENDETESORE

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor shpall konkursin për vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: APLIKIMI: Afati Read more…

Vende Vakante për psikolog/punonjës social në disa NJVKSH

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor rishpall konkursin për disa vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: Qëndra Read more…