1 vend vakant Mjek Transfuziolog (08.06.2023)

(Shiko Njoftimin)

Kandidati fitues per kete pozicion  eshte z. Endrit Susaj me 32 pike. (29.06.2023)

Vend Vakant Mjek Transfuziolog, QKTGJ (06.07.2022)

(Shiko Njoftimin)

Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Transfuziolog prane  QKTGJ, me kandidature fituese  znj. Viola Shano me 32 pike. (06.09.2022)

1 Vend Vakant Mjek Transfuziolog, QKTGJ (29.12.2022)

(Shiko Njoftimin)

Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Transfuziolog prane  QKTGJ, me kandidature fituese  znj. Silva Risto Cobani me 26 pike. (31.01.2023).

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm