Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër:

QSH Gjirokaster 2 Mjeke i Pergjithshem (06.07.2020)
QSH Bashkia Libohove, 1 Mjeke i Pergjithshem (08.09.2020)
Q.Sh Antigone,1 Mjeke i Pergjithshem (08.09.2020)
Q.Sh Cepo, 1 Mjeke i Pergjithshem (08.09.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Gjirokastër