Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër:

QSH Libohove, 1 Mjek i Përgjithshëm(05.08.2021)

QSH Dropull i Siperm, 1 Mjek i Përgjithshëm(05.08.2021)

QSH Bashkia Libohove, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.09.2021)

QSH Dropull i Siperm, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.09.2021)

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Gjirokastër