Vende Vakant, NJVKSH Gjirokastër

Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër: QSH Libohove, 1 Mjek i Përgjithshëm(05.08.2021) QSH Dropull i Siperm, 1 Mjek i Përgjithshëm(05.08.2021) QSH Bashkia Libohove, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.09.2021) QSH Dropull i Siperm, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.09.2021)