Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan:

QSH Fierzë, 1 Mjekë i Përgjithshëm
QSH Rrasë, 1 Mjekë i Përgjithshëm
QSH FUNAR, 1 Mjekë i Përgjithshëm
QSH ZAVALIN, 1 Mjekë i Përgjithshëm
QSH Rrasë, 1 Mjekë i Përgjithshëm
QSH Gjinar, 1 Mjekë i Përgjithshëm
QSH Cerrik, 1 Obsteter Gjinekolog (05.05.2020)
QSH Nr.1 Elbasan,1 Mjekë i Përgjithshëm (provizor)(06.07.2020)
QSH Nr.2 ,1 Mjek Pediatër (06.11.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Elbasan