Lista e vendeve vakante për Mjekë, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan:

QSH FUNAR, 1 Mjekë i Përgjithshëm

QSH Cerrik, 1 Obsteter Gjinekolog (05.05.2020)

Q.SH Nr.4 ,  1 MPF (provizor) (07.01.2021)

QSH Belsh,1 Mjekë i Përgjithshëm(05.08.2021)

QSH Kajan,1 Mjekë i Përgjithshëm(05.08.2021)

QSH NR.1, 1 Mjekë i Përgjithshëm(04.09.2021)

QSH Gjinar, 1 Mjek i Përgjithshëm (03.12.2021)

QSH Nr.1, 1 Mjekë i Përgjithshëm(05.01.2022)

QSH Nr.3, 1 Mjekë i Përgjithshëm(05.01.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Elbasan