Lista e vendeve vakante për Mjekë, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan:

QSH NR.1, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Nr.1, 1 Mjek i Përgjithshëm (26.04.2022)

QSH Cerrik, 1 Obsteter Gjinekolog (05.05.2020)

QSH Gjinar, 1 Mjek i Përgjithshëm (03.12.2021)

 

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Elbasan