Lista e vendeve vakante për Mjekë, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan:

QSH Mollas , 1 Mjek i Pergjithshem (provizor)(29.09.2023)
QSH Shirgjan, 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023)
QSH Kajan, 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023)
QSH Nr.1, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog (22.11.2022)
QSH Cerrik, 1 Obsteter Gjinekolog (05.05.2020)
QSH Gjinar, 1 Mjek i Përgjithshëm (03.12.2021)

 

Categories: NJËSIA Elbasan