Vende Vakante, NJVKSH Elbasan

Lista e vendeve vakante për Mjekë, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan: QSH Shirgjan, 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023) QSH Kajan, 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023) QSH Nr.1, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog (22.11.2022) QSH Cerrik, 1 Obsteter Gjinekolog (05.05.2020) QSH Gjinar, 1 Mjek i Përgjithshëm (03.12.2021)