Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat:

QSH BURREL, Mjek Konsultori i Femijes (16.05.2022)

QSH BURREL P/A Pjeter Budi, Mjek per grupmoshen 0-18 vjec/Pediater (16.05.2022)

QSH LIS, Mjek I Pergjithshem (16.05.2022)

QSH KLOS, Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)

QSH Gurrë

QSH Macukull

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Mat