Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat:

QSH Komsi ,1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023)
QSH Klos-Xiber, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Komsi, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023)
QSH Derjan, 1Mjek I Pergjithshem(17.01.2023)
QSH BURREL, Mjek Konsultori i Femijes (16.05.2022)
QSH LIS, Mjek I Pergjithshem (16.05.2022)

 

Categories: NJËSIA Mat